Ullstorps Förskola AB
Meny

Semesterstängt o övriga stängningsdagar

När är förskolan stängd?

Ullstorps Förskola har semesterstängt varje sommar tre i veckor.

På sommaren är förskolan stängd 3 veckor; vecka 29, 30, 31
Barnets vistelsetider under sommarveckorna kommer ni vårdnadshavare få rapportera via TYRA.

Stängningsdagar
Vi har även två-tre stängningsdagar under vårterminen och två under höstterminen. Under dessa dagar har vi utvärdering, planering, fortbildning. Dessa dagar meddelas via TYRA som är vår kontakt med er föräldrar som har barnen på vår förskola.

Övrigt:

Riktlinjer;
Ullstorps förskola har beslutat att samarbeta vid semester stängning med Kungälvs kommun. Barnomsorg kommer att erbjudas de föräldrar som inte har möjlighet att lösa detta själva.

Vid stängning av fristående verksamhet gäller följande:

Om behov av barnomsorg finns under sommarstängning skall en skriftlig ansökan inkomma till ordinarie verksamhet senast den 13 maj, på blankett som finns på förskolan.

Inför sommarstängning gör vi en sammanställning över hur många barn som önskat plats under denna period. Därefter beslutas vilken kommunal förskola som är aktuell och föräldrar kommer att, två veckor före sommarstängning, meddelas vilken.