Ullstorps Förskola AB
Meny

Om Ullstorps förskola

Välkommen till Ullstorps förskola!

IMG_5694-2.jpg Ullstorps förskola ligger i Kungälvs kommun med nära anslutning till skog och natur. Förskolan startades i ny regi och med en ny inriktining hösten 2018.Vi arbetar utifrån Reggio Emilia filosofin men även använda oss av naturen som en del i den dagliga verksamheten. Förskolan har fyra avdelningar, två yngre barns avdelningar och två äldrebarns avdelningar.

Vi arbetar med hållbar utveckling och att ha vår miljö som ett av fokusområdena.

Vi använder i så stor utsträckning vi kan KRAV märkta produkter.

Förskolan följer samma taxa som kommunens förskolor.

Vi jobbar utifrån Skollagen och förskolans läroplan Lpfö18.

Verksamheten

IMG_5693-2.jpg Vår verksamhet bygger på förskolans läroplan, Lpfö 18. I praktiken innebär det att vi har en väl planerad verksamhet med pedagogiskt innehåll och rutiner för uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Profilen på Ullstorps förskola är Reggio Emilia (Läs mer om filosofin under "Vad är Reggio Emilia?"

Vår verksamhet bygger på barns inflytande då vi arbetar efter Reggio Emilia filosofin och de didaktiska frågeställningarna hur, vad och varför?

Vi arbetar projektinriktat på förskolan vilket gör att de olika målen i verksamhetsplanen går in i varandra och tillsammans bildar en helhet. Då verksamheten bygger på barnens inflytande ser verksamheten på avdelningarna olika ut men med gemensamt fokus och mål.

Vårt förhållningssätt grundas i synen av att barn lär sig hela tiden och beroendet HUR barnet blir bemött utvecklar den nyfikenhet och lust att lära sig nya saker samt TILLIT till den egna förmågan att komma fram till problemlösningar. Ett barn som ska utveckla sin förståelse för något måste själv få utforska och undersöka företeelsen för att kunna sätta upplevelsen i ett sammanhang.

IMG_5731-2.PNG