Ullstorps Förskola AB
Meny

Introduktion i förskolan

Introduktion på Ullstorps förskola

Vi på Ullstorps förskola har valt att arbeta med något som benämns som föräldraaktiv inskolning i form av heldagsintroduktion i förskolans verksamhet.
Introduktionen börjar med ett informationsmöte för nya föräldrar under vårterminen där vi presenterar oss och vår verksamhet, ger praktisk information kring introduktionen och dess upplägg samt där ni får möjlighet att ställa eventuella frågor.

Introduktionens upplägg
Introduktionen pågår under två veckors tid, under de tre första dagarna är du med ditt barn på förskolan kl. 9.00-14.00, tillsammans får du och ditt barn möjlighet att upptäcka förskolans värld med oss pedagoger vid er sida.
Dag fyra och fem är det dags att börja lämna ditt barn vid samma tid (eller anpassat efter barnets behov), men viktigt att du finns nära och tillgänglig på telefon om det skulle behövas. Under den andra veckan lämnar du ditt barn kl.9.00-14.00 men finns även då tillgänglig vid behov. Det är viktigt att du som förälder känner dig trygg och redo, upplever du att du eller ditt barn behöver mer tid på er diskuterar vi detta gemensamt.

Förälderns roll under introduktionen
Under introduktionen är det du som förälder som vägleder ditt barn in i förskolans värld och de vardagliga situationer som finns under barnets dag på förskolan. Du är till en början aktiv med ditt barn vid exempelvis av- och påklädning, blöjbyten, matsituationen, vilan mm. för att successivt släppa över ansvaret till pedagogerna. Om du som förälder är positiv och aktiv hjälper du ditt barn att förstå att förskolan är rolig plats att vara på och det skapar trygghet för barnet. Målet är att du som förälder efter introduktionen ska ha en bra insikt i hela verksamheten och hur ditt barns vardag ser ut hos oss, samt lärt känna pedagoger och barn på avdelningen. På så sätt är vår förhoppning att du ska känna trygghet med oss och vår verksamhet.

Pedagogens roll under introduktionen
Hela personalgruppen deltar i introduktionen av alla nya barn och föräldrar, vi arbetar för att etablera en positiv kontakt. Du som förälder har viktiga kunskaper om ditt barn som vi vill ta del av. Vi lär oss av dig och ser vad ditt barn är van vid som exempelvis vad barnet tycker om att leka med, hur barnet vill bli tröstat, hur du somnar barnet osv. Detta är mycket värdefull information för oss så vi kan ta hand om ditt barn på bästa sätt framöver.

Lämning
Vår erfarenhet är att det är enklast och bäst för barnet med tydliga och korta avsked. När det är dags att lämna ditt barn till oss säger vi hejdå på det sätt som du tycker är bäst (vinkar, pussar och kramar). Det är inte ovanligt att barnet blir ledsen vid lämning men du är alltid välkommen att ringa efter en stund för att stämma av hur det går.

Uppföljning
Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning är viktig så att du som förälder får veta hur ditt barn har haft det under dagen. En tid efter att introduktionen är avslutad har vi ett enskilt uppföljningssamtal där vi samtalar kring era upplevelser av introduktionen.