Ullstorps Förskola AB
Meny

Avgifter & Regler

Autogiro

Nu kan ni anmäla att betala barnomsorgsavgiften via Autogiro antingen via länken nedan eller via Er internetbank.

https://www.mvh.bgonline.se/Public.Web/Templates/MandateApplications/FillInMandateApplication.aspx?formRef=a3421eda-87e7-4a88-9af9-195c3e395377

Om ni har några frågor kontakta
Ulrica Halldin
Ekonomichef
0765-417 796

Avgifter & Regler

På Ullstorps Förskola gäller MAXTAXAN

NY Avgiftsnivå för maxtaxan från 2023-01-01

Maxtaxan börjar gälla den 20230101 den beräknas på familjens sammanlagda bruttolön. När den sammanlagda bruttoinkomsten uppgår till 54.830 kr/mån betalas maxtaxa.

Den högsta avgiften i förskolan för ett heltidsbarn 1-2 år.
•Barn 1: 3% av inkomsten - dock högst 1.645 kr/mån
•Barn 2: 2% av inkomsten - dock högst 1.097 kr/mån
•Barn 3: 1% av inkomsten - dock högst 548 kr/mån
•Barn 4: Avgiftsfri

Den högsta avgiften i förskolan för ett heltidsbarn 3-5 år.
•Barn 1: 2,375% av inkomsten - dock högst 1.302 kr /mån
•Barn 2: 1,6% av inkomsten dock högst 877 kr/mån
•Barn 3: 0,8% av inkomsten dock högst 439 kr/mån
•Barn 4: 0% Avgiftsfri

De yngsta barnen räknas som barn 1. Föräldraavgiften skall vara betald senast den 30:e i varje månad.

______________________________________________________________________

Regler och riktlinjer för Ert barns vistelsetider på Ullstorps Förskola.

Förskolan erbjuder plats till barn 1-5 år vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. Barn vars föräldrar är arbetssökande erbjuds 15 h/v i förskolan. Dessa 15 h fördelas på tre dagar för närvarande erbjuder vi tisdag-torsdag mellan kl.9.00-14.00 då ingår lunch. Barn vars föräldrar är föräldralediga erbjuds två olika alternativ se under fliken "blanketter" eller fråga förskolechef för mer information.

Föräldrar som har semester har inte rätt att ha barnet/barnen på förskolan.

Efterdebitering:
Ullstorps Förskola AB har rätt att göra en efterdebitering om de faktiska utgifter varit högre än de som angivits.

Utebliven betalning: Erlägges inte avgiften, skickas en påminnelse och därefter ett krav brev. Betalas inte platsen därefter lämnas ärendet till inkasso samt avstängning av barnomsorgsplatsen.

Uppsägning:
Uppsägning av barnomsorgsplatsen sker skriftligen, eller på en särskild blankett senast före månadsskiftet som inträffar 2 månader före avflytt. Avgiften skall betalas under hela uppsägningstiden oavsett om platsen utnyttjas eller ej.

Regler
Allmän förskola för 3-5 åringar: Allmän förskola erbjuds alla barn från augusti det år de fyller tre år. Detta innebär att tre, fyra- och femåringar i förskolan erbjuds 525 avgiftsfria timmar om året.

525 avgiftsfria timmar per år innebär att barnet följer skolans terminer, barnet är ledigt alla lov. Har ni behov av barnomsorg under loven kan ni kontakta förskolechefen. Tider för hur läsåret för skolan ser ut ser ni nedan!

Läsårstider för skolan

Vårterminen 2022

Vårterminen startar tisdag 11 januari och avslutas torsdag 9 juni.
Sportlov vecka 7, lovdagar 14 februari - 18 februari
Påsklov vecka 15, lovdagar 11 april - 14 april
Lovdag fredag 27 maj.Höstterminen 2022

Höstterminen startar måndag 22 augusti och avslutas torsdag 22 december.
Lovdagar
Höstlov vecka 44, lovdagar 31 oktober - 4 novemberVad händer när mitt förskolebarn får syskon?

När ert barn får syskon gäller följande: Ni har rätt att ha barnet på förskolan på heltid de tre första dagarna efter barnets födelse, därefter gäller 15 timmar. Tallbacken har som regel att alla 15 timmars barn går tisdag-torsdag mellan kl: 9.00-14.00. Ni som förälder ansvarar för att ni skickar in en ansökan om "Allmän förskoleplats" (via mail: ekonomi@tallbackensforskola.se) Ni skriver namnet på barnet, vilken förskola samt avdelning som det gäller och från vilket datum, OBS! Anmälan ska vara oss tillhanda 2 månader innan gällande datum för att hinna avsluta fakturering av barnet.

Vid havandeskapspenning har man rätt till minst 15h/v, tisdag-torsdag 9.00-14.00 om inget annat sägs.

Bra att veta
•Personalen har tystnadsplikt och anmälningsplikt.

•Prata alltid med någon vuxen vid hämtning och lämning av barnet/barnen.

•Tala alltid om vart vi kan nå Er och hör av Er om ni blir försenade.

•Skicka ett sms och meddela oss före 7.00 VARJE DAG om ditt barn inte kommer till förskolan, önskar ni bli uppringda kan ni skriva det så ringer vi så snart vi kan.

•När barnet varit sjukt eller ledigt och ska komma tillbaka till förskolan, bör ni meddela oss före kl:7.00 samma dag eller dagen innan.

•Barn som har föräldrar som är arbetslösa gäller 15h/v (läs mer om detta under "avgifter och regler").

•Föräldrar som är sjukskrivna kommer överens med förskolepersonal om tider man kan behöva, är man svårt sjuk har man rätt till den andra förälderns arbetstider utifrån att den innefattas av ram tiden för förskolan (6.30-17.30).

•Föräldrar som är hemma för vård av barn (ett syskon) har enbart rätt till Måndag-fredag 9.00-14.00, arbetar föräldern och annan omsorg finns så gäller ordinarie vistelsetid för barnet. Vid magsjuka bör ej syskon vistas på förskolan, detta för att minska smittspridning. (Mer info kan läsas under "Smitta i förskolan").

•När föräldrar har semester/ledighet eller liknande är också barnet/barnen lediga om inte särskilda skäl föreligger.

•Barn som ska börja förskoleklass behöver ej säga upp sin plats då den automatiskt sägs upp siste juni, men platsen kan nyttjas även i juli utan avgift.

Uppsägningstiden är 2 månader innan och vi delar ej på fakturor - hela månader gäller.

Alla föräldrar ska inför varje hösttermin/nystart lämna in nya personuppgiftsblanketter, ändrar ni uppgifter under terminen är det er skyldighet att lämna in aktuella uppgifter till förskolan.

Förskolan är skyldig att lämna ut uppgifter till försäkringskassan om frånvaro, därav är det viktigt att ni ringer och meddelar om ert barn är hemma för sjukdom eller annan ledighet.

Vistelsetidsschemat ska följas då förskolan planerar verksamheten utifrån behovet. Ändringar i schemat ska inkomma 1 månad innan gällande datum. För er som arbetar oregelbundet t.ex. på timmar pratar med personalen och kommer överens om ett system som fungerar för alla parter.