Ullstorps Förskola AB
Meny

Om oss

Välkomna till Ullstorps Förskola

<strong>Rocka sockorna!</strong> Förskolan har fyra avdelningar med två yngre barns avdelningar och två äldre barns avdelningar.

Vi jobbar utifrån Skollagen och förskolans Läroplan 18 med inriktning på Reggio Emilia

Förskolor som finns i vår organisation:

Vi har idag 2 förskolor varav en i Ullstorp - Kungälvs kommun och en i Stenungsunds kommun båda är Reggio Emilia inspirerade.

Ansökan om barnomsorgsplats
Ni ansöker via Kungälvs kommuns hemsida och väljer då "Ullstorps Förskola" som val.

Alla blivande 6 åringar får erbjudande att söka till förskoleklass under våren de år barnet fyller 6 år. Kareby skolan har i huvudsak Ullstorp som upptagningsområde.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in